รูปท่อตันและผลงานที่ผ่านมา 

รูปท่อตัน

 

 

งานท่อน้ำในโรงแรมและสถานที่ใหญ่ ๆ

 

งานทะลวงงานท่อประปาในห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพยาบาลสถานที่ราชการ

 

งานพนักงานระบายท่อระบายคุณน้ำ

กล้องวงจรปิด CCTV

ส่องกล้อง

 

ทีมงานฉีดน้ำร้อนล้างท่อไขมันไอน้ำร้อน

ไอน้ำร้อน

 

งานลอกท่อไขมันในโรงงานที่ผลิตอาหารสำเร็จรูป

งูเหล็ก

 

ทีมพร้อมงานพร้อมกับงูเหล็กพร้อม

งูเหล็ก

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

งูเหล็ก